African beehive

African Beehive

Concrete vraag[br]

Ontwerp een bijenkorf (bouwpakket) die lokaal geproduceerd kan worden en aan de randvoorwaarden inzake de Afrikaanse bij en de Ethiopische context voldoet.

Context [br]

In Ethiopië zijn enkele miljoenen inwoners imker. Vandaag produceren hun lokale bijenkasten, zowel modern als traditioneel, 2-3kg honing. Maar de honing geraakt snel vervuild door larven. Toch is het mogelijk om de productie op te trekken en te streven naar het optimum (Europese cijfers) van 30 tot 40 kg per kast honing. Ethiopië heeft een eeuwenoude traditie in honing verwerven, …eerst gebeurde dat door jagers, nu door imkers. Dit betekent enerzijds dat de honingmarkt sterk is ingeburgerd en inspeelt op verschillende toepassingen : in de geneeskunde en als voedings- en betalingsmiddel. Anderzijds is onderzocht door studenten van de Vlerick Management school dat de value chain van de Ethiopische honing weinig is benut en berust op 8 pijnpunten. Zo is de export van Afrikaanse honing naar de Europese markt slechts 40.000 ton. Een peulschil in vergelijking tot andere continenten.

Randvoorwaarden [br]

In het verleden zijn reeds enkele experimenten opgezet door professor Jacobs (UGent) in samenwerking met Recticel. Zo ontstond er een bijenkast in EPS (= Isomo) en is er een link gelegd met het zeer lichte en stevige (maar dure) materiaal die dat in de aut- industrie wordt gebruikt voor o.a. hoedenplanken. Daarnaast wordt er ook een experiment met aluminium opgezet. Als randvoorwaarden spelen enkele factoren mee die bepalend zijn om van dit project een goed en duurzaam project te maken. Zo moet men rekening houden met:

[checklist]

  • Het nijpend tekort van massief hout in Ethiopië (materiaalverkenning). Er is echter wel een oplossing nodig met een voldoende hoge k-waarde voor thermische isolatie.
  • Elke oplossing met een kostprijs hoger dan €30 is een onhaalbare kaart is voor lokale ondernemers (kostprijsbeheersing). Er wordt momenteel gedacht aan een product dat door de gebruiker zelf kan gemonteerd worden (Ikea-losoe).
  • De millimeterproblematiek: om een 6mm afstand te verkrijgen tussen de wanden en de houders. En de 32mm afstand tussen de houders onderling (tolerantiebeheer).

[/checklist]

Partners[br]

Een samenwerking van Howest met de Vlerick Management School, Universiteit Gent & Rotary WetterenGeef een reactie