Local needs in codesign

Codesign
Het Codesign project met UGent, vakgroep Orthopedagogie en Design for Impact, Howest

Florentien’s blog is een ontmoetingsplaats voor masterstudenten Orthopedagogiek die op buitenlandse stage gaan (UGent), studenten Industrieel Ontwerp (Howest), en alle geïnteresseerden die hen op de voet willen volgen!

Het uitgangspunt: Studenten Orthopedagogiek die op buitenlandse stage vertrekken, zijn vaak ondernemende studenten. Zij komen dicht te staan bij een lokale context waarin zij zich aangesproken voelen, geïnspireerd raken en zin krijgen om iets te ondernemen en een bepaalde verandering achter te laten.

Om hen te ondersteunen dit concreet aan te pakken, lieten we ons inspireren door het project ‘Design for Impact’ van de Howest binnen de opleiding ‘Industrieel Ontwerp’. Vanuit Product Design zoeken zij samen in het Zuiden naar innovatieve en duurzame oplossingen voor lokale noden en uitdagingen. Kernwoorden van ‘Design for Impact’ zijn co-creatie, duurzaamheid, lokale middelen, ondernemerschap en innovatie!

Hun methodiek/filosofie van co-creatie, hun kijk naar mogelijkheden, hun manier van werken in complexe contexten waar elke beperking als een kans op creativiteit wordt gezien, vormt een goed vertrekpunt voor het uitbouwen van een buitenlands stageproject in een ontwikkelingscontext.

Ter plaatse zullen de studenten een bepaalde nood detecteren die heerst op de stageplaats. De bedoeling is dat studenten een ontwerpvraag gaan ontwerpen die vertrekt vanuit deze nood. De studenten hebben daarin de keuze of zij deze ontwerpvraag laten samenhangen met hun stageproject of zij los daarvan een ontwerpvraag ontwerpen. De ontwerpvraag kan dus orthopedagogisch, maar zeker ook praktisch of educatief van aard zijn. Ook praktische en educatieve vragen hebben orthopedagogische relevantie.

Link naar het platform
Orthopedagogues abroad

De opdrachtstelling:Geef een reactie