over DfI


Design for Impact brengt een nieuwe focus:

Een innovatie in een lokale gemeenschap kan aan de basis liggen van globale vernieuwing en duurzame vooruitgang.

Het Industrial Design Center van Howest, de hogeschool West-Vlaanderen, werkt meer en meer samen met organisaties (bedrijven, ngo’s, 4 de pijlerinitiatieven, lokale overheden) die werkzaam zijn in het Zuiden. Ook organisaties (profit, non-profit) zijn ook op zoek naar tools en technieken om problemen of opportuniteiten op een praktische en creatieve manier problemen op te lossen of nieuwe, aangepaste producten en diensten te ontwikkelen.

Vanuit Productontwerpen zoeken we samen naar innovatieve en duurzame oplossingen voor de lokale noden van specifieke doelgroepen.


Design for Impact werkt vraaggedreven en toepassingsgericht:

Design for Impact zet haar participatieve methodiek in om specifieke doelgroepen te sensibiliseren en te activeren voor Internationale Samenwerking.

Zo willen we de betrokkenheid en de verantwoordelijkheidszin van ondernemers en bedrijven verhogen door ze als kennispartner te koppelen aan een specifieke case uit het Zuiden. Op die manier willen we ngo’s, lokale overheden en 4de pijlerorganisaties op een vernieuwende wijze in dialoog en samenwerking brengen met het onderwijs en het bedrijfsleven.

Naast de betrokkenen kan ook het brede publiek kennismaken met het projectproces en de projectresultaten tijdens events, lezingen, workshops en tentoonstellingen.


Design for Impact staat o.a. voor open, ondernemerschap, kennisuitwisseling, co-creatie en duurzaam:

Design for Impact kan zijn creativiteit, inventiviteit en techniciteit botvieren om duurzame oplossingen te vinden voor heel concrete noden in het Zuiden en zo aantonen dat design een sociale impact kan hebben en iedereen daarin een rol kan spelen.

Het pilootproject Design for Impact werd in 2011 mogelijk gemaakt door een interne projectoproep van de Hogeschool West-Vlaanderen onder de vorm van een Project Wetenschappelijk Onderzoek.